Statistiken

Här finns information om statistiken som du kan se på Bredbandskollens hemsida.

Vad visar Bredbandskollens statistik?
Fre, 26 Aug, 2016 at 1:14 PM
Vilken typ av information kan jag få fram?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:30 AM
Vilken nytta ger den nya statistiktjänsten?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:31 AM
Hur tillförlitlig är statistiken?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:32 AM
Jämförelser mellan olika hastigheter, län och operatörer
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:32 AM
Hur ofta uppdateras statistiken?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:32 AM
Vad händer om en operatör har driftstörningar, blir inte mätningen orättvis då?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:33 AM
Hur säkerställer ni att det inte är mätningar där konsumenten fyllt i fel uppgifter om sitt abonnemang som bygger statistiken?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:33 AM
Vilka hastigheter används för att avgöra om en kund har ett bra, acceptabelt eller dåligt mätvärde?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:40 AM
Kan inte geografiska olikheter bero på faktorer utanför operatörernas kontroll – och hur påverkar det i så fall kvaliteten på mätningarna?
Tors, 27 Feb, 2014 at 11:41 AM