Mätningar från en webbläsare kan ske på två olika sätt: antingen via HTML5/websockets eller via FlashPlayer. Stödet för FlashPlayer kommer inom en snar framtid att fasas ut. För en beskrivning av hur mätningar med FlashPlayer fungerar, se (länk). Nedan beskrivs hur mätningar via websockets fungerar.Först väljs en mätserver som mätningen ska ske emot. Normalt väljs den mätserver som står geografiskt närmast dig, men via "Avancerad mätning" i startvyn kan man manuellt välja mätserver. Observera att mätservern inte är samma som webbservern på vilken webbplatsen www.bredbandskollen.se finns.


Mätmotorn gör i tur och ordning en svarstidsmätning (1), en nedladdningsmätning (2) och en uppladdningsmätning (3). Mätningarna sker genom att meddelanden skickas mellan webbläsaren och mätservern via websockets (protokollet ws://). Observera att mätningen inte använder krypterade websockets (protokollet wss://). Kryptering skulle nämligen använda avsevärt mer datakraft i både klient och server, vilket skulle kunna försämra resultatet. Dessutom består meddelandena som skickas enbart av skräpdata, så det spelar ingen roll ifall de kan avlyssnas.


  1. Vid svarstidsmätningen skickas 10-20 meddelanden från mätservern till klienten. Detta sker sekventiellt över en websocket. Tiden mäts från det att meddelandet skickats tills svaret kommit. Snittsvarstid räknas av de 60% snabbaste mätningarna.
  2. Nedladdningsmätningen sker genom att data hämtas från mätservern till klienten så snabbt som möjligt under upp till tio sekunder. Hämtningen görs via ett antal websockets. Från början används 10 parallella websockets, men om hastigheten är hög ökas antalet till uppemot 50 parallella websockets. Hämtningen görs i form av "meddelanden" vars storlek är mellan 50 och 1000 Kbyte. Meddelandena består av meningslös slumpdata.

    Hastigheten beräknas genom att mängden hämtad data divideras med antalet sekunder mätningen pågått. Mängden data som faktiskt tagits emot över nätverket är något större än den sammanlagda storleken på meddelandena som tagits emot p.g.a. extra information som ingår i TCP-protokollet som websockets bygger på. Vi kompenserar för det genom att schablonmässigt lägga till 2-4% på mängden data.
  3. Uppladdningsmätningen sker genom att data skickas till mätservern från klienten så snabbt som möjligt under upp till tio sekunder. Sändningen görs via fyra parallella websockets. Sändningen görs i form av "meddelanden" vars storlek är mellan 50 och 1000 Kbyte. Meddelandena består av meningslös slumpdata.

    Hastigheten beräknas genom att mängden skickad data divideras med antalet sekunder mätningen pågått. Mängden data som faktiskt skickats över nätverket är något större än den sammanlagda storleken på meddelandena som skickats p.g.a. extra information som ingår i TCP-protokollet som websockets bygger på. Vi kompenserar för det genom att schablonmässigt lägga till 2-4% på mängden data.


Felkällor


  1. Vi mäter svarstiden i webbläsaren, dvs. på applikationsnivå, och inte på operativsystemsnivå. Dessutom tar vi inte enbart det lägsta värdet utan snittet av ett antal mätningar. Därför visar vi ett högre värde på svarstiden än vad anslutningen rent tekniskt klarar.
  2. Vi mäter snitthastigheten under 8-10 sekunder. Om man har en instabil anslutning, t.ex. för att man mäter via Wi-Fi, så kommer det resultat som visas att vara lägre än anslutningens topphastighet.
  3. I vissa webbläsare är stödet för websockets dåligt optimerat, och då kan resultatet bli lägre än det borde vara.