På vissa system har bredbandskollen en kommandoradsversion (CLI). Med denna kan du mäta din anslutningshastighet direkt från kommandoraden.


OBS att verktyget är under utveckling och att det är testversioner du kan hämta hem här. Det kan alltså finnas fel i programmet. Rapportera gärna konstigheter du stöter på till support@bredbandskollen.se.


Linux

Installation


För RPM-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen


  https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm


och installera med kommandot


   sudo rpm -i bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm


För DEB-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen


   https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_amd64.deb


och installera med kommandot


   sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_amd64.deb


För DEB-baserade Linuxdistributioner på Raspberry Pi 2 eller senare: Hämta filen


  https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_armhf.deb


och installera med kommandot


   sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_armhf.deb


BSD versioner


Versioner finns för openbsd och freebsd.


Hämta filen

https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk_cli_openbsd

eller

https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk_cli_freebsd


Spara filen som bbk_cli.


Mac OSX

Installation


Hämta filen


    https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk_cli_mac


Spara filen som bbk_cli.


Windows

Och här finns den för Windows:   


https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk_cli.exe


Om du får att msvpc140.dll saknas, gå till https://www.visualstudio.com/downloads/ och klicka på Other Tools and Framework och ladda hem x86 versionen av Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017.

   

Mätning

 

För att mäta, ge kommandot


    bbk_cli


För att mäta över IPv6, ge kommandot


    bbk_cli --v6