Bredbandskollen har idag ingen grafisk eller webbaserad klient för Linux. Du kan ändå mäta din anslutningshastighet med hjälp av vårt kommandoradsbaserade verktyg bbk_cli. 


OBS att verktyget är under utveckling och att det är testversioner du kan hämta hem här. Det kan alltså finnas fel i programmet. Rapportera gärna konstigheter du stöter på till support@bredbandskollen.se.


Installation


För RPM-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen


  https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm


och installera med kommandot


   sudo rpm -i bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm


För DEB-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen


   https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_amd64.deb


och installera med kommandot


   sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_amd64.deb


För DEB-baserade Linuxdistributioner på Raspberry Pi 2 eller senare: Hämta filen


  https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_armhf.deb


och installera med kommandot


   sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_armhf.deb


Mätning

 

För att mäta, ge kommandot


    bbk_cli


För att mäta över IPv6, ge kommandot


    bbk_cli --v6