Om man klickar på stapeldiagrammet uppe till vänster i iOS-appen visas en sida på vilken man kan jämföra sina egna mätningar.


När man anländer hit visas dom senaste 10 mätningarna i grafen. I rullgardinsmenyerna kan man selektera ut angivna rum eller mätningar gjorda endast över mobilnät eller wi-fi. På detta vis blir det enklare att dra slutsatser utifrån dina gjorda mätningar. Ett exempel skulle kunna vara att inspektera när på dygnet som ditt wi-fi är snabbast i sovrummet.