De bilder vi använder på statsiksidan är en delvis foton från webbplatser där ingen tillskrivning behövs, sk CC0 licens tillämpas. För vissa bilder krävs dock att fotografens namn finns tillgängligt. För dessa bilder återfinns fotografens namn i html-källan samt i listan nedan. 


Bredbandskollen vill tacka:

Stina : https://www.flickr.com/photos/stina_stockholm/

Daniel Goude: https://www.flickr.com/photos/goude/

Henrik Ismarker  : https://www.flickr.com/photos/henrik_larsson/

Arild Finne Nybø : https://www.flickr.com/photos/arnybo/

Jens Rydén : https://www.flickr.com/photos/jprod/

Let Ideas Compete : https://www.flickr.com/photos/question_everything/

Gongashan : https://www.flickr.com/photos/yanncb92/

Ryan Kemmers : https://www.flickr.com/photos/ryankemmers/

Tekniska museet : https://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet/

Shih Chin Wang : https://www.flickr.com/photos/kaze9/

Kristian Niemi : https://www.flickr.com/photos/krissen/

Pedagog Skåne Nordväst: https://www.flickr.com/photos/125921181@N03/

Alexander Cahlenstein : https://www.flickr.com/photos/tusken91/

Magnus Lundén