Mätmotorn i Bredbandskollen är byggd i Flash. Mer om varför vi ha valt denna plattform kan du läsa här. För att vi ska kunna mäta måste denna insticksmodul (Flash player) laddas in i webbsidan och därefter upprätta en kommunikation med javascript. Om inte denna inladdning går i mål, eller om Flash player rentav inte är installerad på din dator, går det inte att starta mätningen. I de allra flesta fall kommer en popup visas med information om detta ett par sekunder efter att webbsidan laddats in.


Innan övrig felsökning bör du först se till att stänga av eventuella tilläg i din webbläsare som kan spärra flash eller javascript. Exempel på sådana är Flashblock (Firefox före V42), NoScript (Firefox), ScriptBlock (Chrome) och Flashcontrol (Chrome, Firefox). Se även till att hålla din webbläsare uppdaterad. 


Om du kör en den version av Flash player som kallas "Extended Support Release" så rekommenderar vi att du uppdaterar flash till den senaste standardreleasen istället. Adobe kommer att sluta stödja denna version fr.o.m. 11/10 2016.


Prova även vår app till mac OS!

Vi har även släppt en beta-version av vår app för macOS. Med denna app kan du testa din bredbandshastighet på en Mac utan att starta en webbläsare. Appen är gratis och finns att hämta hem i App Store: https://itunes.apple.com/se/app/bredbandskollen/id1147976909?mt=12


Nedan följer våra tips för felsökning i dom vanligast förekommande webbläsarna.


Chrome (pc/mac)


I Chrome är Flash integrerat med webbläsaren. Man behöver med andra ord inte installera Flash Player separat men se till att hålla webbläsaren uppdaterad. Dessutom strävar Google (som utvecklar Chrome) efter att uppmuntra till öppna webbstandarder och kan därför börja blockera Flash med start under kvartal 4, 2016. 


Följande felsituationer är vanligt förekommande.


Manuellt installerade flashblockerande tillägg

Om det finns manuellt installerade tillägg som blockerar flash så klicka på Chromemenyn uppe till höger (den med tre streck ovanpå varandra). Välj sedan Fler verktyg > Tillägg. Inaktivera sedan de tillägg som stoppar flash genom att avmarkera kryssrutan Aktiverat. Exempel på sådana tillägg är StopFlash Flash Blocker och Flashcontrol.


Om bredbandskollen.se inte har fått tillåtelse att köra Flash

Om www.bredbandskollen.se är spärrat för flash så ser du en pusselsymbol i adressfältet med ett rött kryss intill. Klicka då på den symbolen och välj ”Tillåt alltid pluginprogram på http://www.bredbandskollen.se”. Klicka sedan på knappen ”Klart” och ladda därefter om sidan i din webbläsare.


Om Flash är inaktiverat

Det kan vara så att Flash inte är aktiverat i din webbläsare. Kontrollera detta genom att:

 1. Öppna Chrome.
 2. I adressfältet högst upp skriver du chrome://extensions. Tryck sedan på Retur
 3. Rulla ned till Adobe Flash Player.
 4. Klicka på Aktivera under Adobe Flash Player
 5. Ladda sedan om www.bredbandskollen.se


Firefox (pc/mac)


Ta bort eventuella flashblockerande tillägg

Om det finns manuellt installerade tillägg som blockerar flash så öppna Firefoxmenyn uppe till höger (den med tre streck ovanpå varandra) och välj Tillägg. Inaktivera sedan dessa tillägg, t.ex Flashblock. Se till att Tillägg är markerat i vänstermenyn. 


Aktivera Flash


Om du inte kan mäta kan det bero på att Flash inte är installerat eller att den version av Flash player du har installerad för tillfället är för gammal så att firefox blockerar den.


Om du får upp ett felmeddelande på orange bakrund som säger ”För att använda tjänsten måste du installera flash” så kan Flash antingen saknas, vara utdaterat eller inaktiverat i din webbläsare. Testa detta genom att utföra dessa steg:

 1.  Välj Tillägg i Firefoxmenyn uppe till höger
 2. välj Insticksmoduler i den vänstra menyn
 3. I listningen så leta rätt på Shockwave Flash. Om du hittar denna här är Flash installerat. Välj i så fall Aktivera alltid i rullgardinsmenyn till höger och ladda sedan in sidan www.bredbandskollen.se på nytt

 Om du däremot inte hittar Flash i listningen så måste du ladda hem det. Gör så här:


 1. Gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer och klicka på Installera nu. Låt installationsfilen ladda ned
 2. Stäng sedan Firefox
 3. Öppna installationsfilen du just laddat ned och följ installationsanvisningarna
 4. Starta om Firefox och prova att mäta på nytt


Om du fortfarande har problem så ta en titt på Mozillas egen sida: https://support.mozilla.org/sv/kb/keep-flash-up-to-date-and-troubleshoot-problems


Om det fungerar att mäta men du inte kan dela ditt resultat på Facebook så kan det vara Firefox inbyggda tracking protection som blockerar kommunikationen med Facebook. Detta gäller fr.o.m version 42. Läs mer här: https://developer.mozilla.org/sv-SE/Firefox/Privacy/Tracking_Protection.


Safari (mac)


Observera att om du kör version 10 av Safari är flash blockerat som default. Då måste du manuellt aktivera flash i Safaris inställningar, se nedan. 


Ta bort eventuella flashblockerande tillägg

I senare versioner av Safari finns det inte så många tillägg som blockerar Flash. Men om du mot förmodan har ett sådant tillägg installerat, t.ex ClickToFlash, så välj Safari -> Inställningar och klicka på fliken Tillägg. Leta reda på eventuella sådana tillägg och avmarkera kryssrutan till vänster om Aktivera [tilläggets namn].


Installera / Aktivera Flash

Om du får upp ett felmeddelande på orange bakgrund som säger ”För att använda tjänsten måste du installera flash” så är Flash antingen inte installerat eller så är det blockerat i Safaris inställningar. Testa vilket genom att utföra dessa steg:


 1. Öppna Inställningar i menyn Safari uppe till vänster
 2. Välj sedan fliken Säkerhet 
 3. Klicka sedan på knappen Insticksfilsinställningar. Om Flash är installerat så återfinns Adobe Flash Player i listningen till vänster. Välj då Tillåt eller Tillåt Alltid i rullgardinsmenyn till höger om www.bredbandskollen.se (förutsätter att Bredbandskollen är öppet i webbläsaren).

Om Flash däremot inte finns installerat så följ punkterna nedan för att göra detta.
 1.  Gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer och klicka på ”Installera nu”. Låt installationsfilen ladda ned
 2. Stäng sedan Safari
 3. Öppna installationsfilen du just laddat ned och följ installationsanvisningarna
 4. Starta åter Safari

Om du istället vid laddning av sidan får upp en popup med texten ”Vill du låta webbplatsen www.bredbandskollen.se använda insticksfilen Adobe Flash Player?” så är flash inställt på att fråga om tillåtelse för att köra Flash. Här ska du då välja att klicka på Lita på, då kommer www.bredbandskollen.se även fortsättningsvis köra flash på mätsidan. 


Internet Explorer (pc)


När du använder Explorer 9 eller högre så kan problem med Flash bero på att Flash player är inaktiverad även om Flash redan är installerat i webbläsaren. Om du kör version 10 eller högre så är Flash integrerat i själva webbläsaren, så se till att hålla webbläsaren uppdaterad. Problem kan också ha att göra med att ActiveX-filtrering är påslaget. Prova gärna dessa åtgärder:
 1.  Öppna Internet Explorer och gå till https://helpx.adobe.com/flash-player.html
 2. Klicka på Check Now
 3. I den systeminformation som dyker upp kan du nu utläsa om du har flash installerat. Om inte så följ instruktionerna under steg 2 på sidan du är.

Om Flash är installerat men det inte går att mäta kan det vara inaktiverat. Prova då detta:
 1.  Klicka på verktygsikonen upp till höger (den som ser ut som ett kugghjul)
 2. I rullgardinsmenyn som visas väljer du Hantera Tillägg 
 3. I popup-fönstret som nu visas klicka på Verktygsfält och tillägg till vänster
 4. I listan över tillägg, titta efter “Shockwave Flash Object”. Markera denna rad genom att klicka på den
 5. Nedan visas nu information om detta tillägg. I det nedre högra hörnet, klicka på knappen Aktivera. Om Flash Player redan är arkiverat ligger felet någon annanstans 
 6. Stäng sedan popup-fönstret och ladda in www.bredbandskollen.se på nytt. Förhoppningsvis går det bättre att mäta nu


Om det fortfarande inte går att mäta kan ActiveX-filtrering vara påslaget. Stäng i så fall av detta genom att klicka på kugghjuls-ikonen i det övre högra hörnet och välj sedan Säkerhet och checka av menyalternativet för ActiveX-filtrering.Edge (pc)


I Edge är flash integrerat med webbläsaren. Man behöver med andra ord inte installera Flash separat. Det är därför viktigt att hålla webbläsaren uppdaterad då nya versioner av flash-player installeras med den. Om det mot förmodan inte går att mäta kan Flash vara inaktiverat. Gå igenom dessa steg för att åtgärda detta: 
 1.  Klicka på "..." knappen uppe till höger för att komma in i Edgemenyn
 2. Välj sedan menyalternativet Inställningar
 3. Scrolla sedan ned till Visa avancerade inställningar och välj det
 4. Leta rätt skjutreglaget för Använd Adobe Flash Player och ändra det till läget På
 5. Ladda in www.bredbandskollen.se på nytt och prova att mäta

Opera (pc/mac)


När du använder Opera så kan problem med Flash bero på att det är inaktiverat även om Flash redan är installerat i webbläsaren. 


Först bör du se till att funktionen Opera Turbo INTE är aktiverad, då blockeras nämligen Flash. Kontrollera detta genom att se till att "Opera Turbo" inte är markerad i Opera-menyn uppe till vänster.


När vi nu vet att Opera Turbo inte är aktivt så ska vi kontrollera att flash är installerat. Testa ut detta genom att: 1. Öppna Opera och gå till https://helpx.adobe.com/flash-player.html
 2. Klicka på Check Now
 3. I den systeminformation som dyker kan du nu utläsa om du har flash installerat. Om inte så följ instruktionerna under steg 2 på sidan du är.

Om Flash är installerat men det inte går att mäta kan det vara inaktiverat. I så fall så: 1.  Klicka på menyalternativet Inställningar i Opera-menyn uppe till vänster
 2. I vänsterkolumnen väljer du sedan Webbplatser 
 3. Leta sedan redan på sektionen för Insticksprogram 
 4. Se till att Kör allt insticksprograminnehåll (rekommenderas) är markerat
 5. Ladda sedan åter in sidan www.bredbandskollen.se. Förhoppningsvis går det bättre att mäta nu


Linux


Bredbandskollen har idag ingen grafisk eller webbaserad klient för Linux. Du kan ändå mäta din anslutningshastighet med hjälp av vårt kommandoradsbaserade verktyg bbk_cli som du kan läsa mer om och ladda ner här.


Det fungerar fortfarande inte?

Om du fortfarande inte kan mäta, skicka gärna ett mail till support@bredbandskollen.se.