För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler, samma protokoll. Det protokoll som används kallas IP. Dagens Internet använder främst version 4 av protokoll dvs IPv4.Eftersom antalet adresser i IPv4 är begränsat kommer framtidens Internet att använda nästa generations IP, IPv6. (IPv5 finns också, men används inte.) Med IPv6 blir IP-adresserna 128 bitar långa i stället för 32, vilket innebär att det totala antalet möjliga adresser blir i det närmaste obegränsat. 


För att demonstrera detta kan man nöja sig med att förklara att det med IPv6 skulle kunna finnas cirka 5 x 10 upphöjt till 28 IP-adresser för varje individ på jorden. Då skulle just du alltså få dina helt egna 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000 IP-adresser!


Här finns mer information om IPv6.


Bredbandskollens mätning fungerar precis på samma sätt som vanliga Bredbandskollen och nås genom att trycka på IPv6-knappen i menyn på denna sida. Kommer du tillbaka till denna sida så har du förmodligen inte tillgång till IPv6.


(Är du helt säker på att du har IPv6 men ändå får detta meddelande, prova att använda denna länk: ipv6only.bredbandskollen.se)