Bredbandskollen är huvudsakligen till för att mäta bredband men poängdelen kom tillkom då vi ville lägga till ett tävlingsmoment runt mätningen. Vi vill locka användare att mäta på nya ställen så vi får ett bättre underlag till kartan.


Så här fungerar beräkningen av poäng. För varje mätning du gör över 3G så får du poäng (Wifi-mätningar ger inte poäng).

Poängen räknas ut baserat på följande faktorer:

  1. Alla får 5 baspoäng.
  2. Antalet mätningar i närheten, ju färre mätningar, desto högre poäng. Hitta ställen där få har mätt för att få bra poäng.
  3. Ifall du har GPS:en igång, ju bättre noggrannhet, desto högre poäng. Vänta några sekunder och se ifall GPS-indikatorn får tre prickar innan du mäter.
  4. Ange en placering under mätningen, så får du mer poäng.

Alla dessa poäng räknas samman till en total, maximalt kan du få 100 poäng per mätning.


Vad det gäller profilbild och namn ber vi er att inte ladda upp bilder eller välja profilnamn av pornografisk natur och som inte följer god ton. Användare som inte följer denna uppmaning blir omedelbart spärrade.


Vi lottar då och då Bredbandskollen-tröjor till de som har haft högst poäng under en vecka. Titta på vår Facebook-sida på facebook.com/bredbandskollen för när detta händer. I övrigt så kan du inte använda poängen till något.