Flurry är ett verktyg för att logga och hantera krascher och buggar i iPhone och Android-appar. Med det verktyget så kan vi se exakt vad en användare gjorde när appen kraschade. Vi samlar även in visst användarbeteende så vi vet vilka funktioner som används mycket och som vi ska lägga mycket resurser på att utveckla.

Syftet med Flurry är att våra utvecklare lättare ska kunna åtgärda buggar och fel i applikationen och vi använder det inte för något annat.