Bredbandskollen använder sig av en tjänst från MaxMind för att baserad på din IP-adress se vilken operatör du har. Denna stämmer inte alltid och det kan ibland bli fel. Du kan själv testa vad du kan få ut för information enbart baserat på din ip-adress här: https://www.maxmind.com/en/geoip-demo