Vi lagrar följande information i databasen efter varje mätning:

1. Datum och tid för mätningen
2. En opersonlig identifikationkod som kopplar samman mätningen med din telefon (motsvarande cookie)
3. Ip-adress (oftast den gateway som operatören använder för att nå ut på Internet)
4. Information om var användaren befann sig rent geografiskt samt noggrannhet för positionen
5. Mätresultat (skickad/mottagen bandbredd samt svarstid)
6. Mot vilken server mätningen gjordes
7. Användarens operatör
8. Telefonmodell och systemversion
9. Vad användaren svarade på frågan om var han befann sig när mätningen utfördes (frivilligt) 
10. Om användaren gjorde mätningen över EDGE/3G eller wifi

Syftet med IIS:s (Internetstiftelsen i Sverige) behandling av dessa uppgifter är att göra det möjligt för användaren att se sina tidigare mätningar och andras mätningar i närheten och för att ge underlag för felsökning och statistik.

Genom nyttjandet av Bredbandskollen godkänner du:

a) att IIS lagrar denna information om din mätning,
b) att IIS nyttjar informationen som underlag för statistik,
c) att resultatet av mätningarna kan komma att publiceras anonymt på Internet,
d) att IIS kan komma att skicka denna information till en eller flera operatörer inom EU/EES-området,

e) att informationen som skickas till operatörer får nyttas av operatörerna för geografisk positionering med utgång från mätningen och/eller andra interna tekniska utvärderingar och statistik. Operatören äger inte nyttja informationen för marknadsföringsändamål.