Det korta svaret är: en nedladdningsmätning med bredbandskollen pågår mellan 4 och 10 sekunder beroende hur stabil uppkopplingen är. Om uppkopplingen är lite instabil och vi därför mäter i hela 10 sekunder förbrukar mätningen ungefär lika många MB som det uppmätta mätvärdet i Mbit/s. Dvs ifall du mäter och får en nedladdningshastighet på 20 Mbit/s så har mätningen förbrukat ca 20 MB ifrån din trafikpott. Om du har en stabil uppkoppling går mätningen däremot snabbare och endast halva datamängden förbrukas då mätningen endast pågor hälften så länge. Förbrukat datamängd redovisas alltid efter mätningen. Uploadmätningen förbrukar också data, men eftersom den ofta är väsentligt långsammare än download, förbrukar den mindre data.


Det långa svaret är: när Bredbandskollen mäter så skickar den data till och från våra servrar så fort den kan. Så fungerar många appar i din telefon, tex din webbläsare. Mätningen tar mellan 10 och 30 sekunder totalt. Under denna tid så sker tre olika typer av mätningar. Den första mätningen förbrukar mycket lite data eftersom den enbart mäter svarstid.


Nedlänkmätningen (ta emot filer) som kommer sedan tar mellan 4 och 10 sek, denna innebär att vi försöker hämta hem data i så snabb takt som möjligt under denna tidsrymd. Detsamma gäller upplänkmätningen (skicka filer) som också tar 4-10 sekunder men istället skickar så mycket data som möjligt. Om uppkopplingen är mindre stabil så änvänder vi fler sekunder för att bättre kunna analysera hastigheten (upp mot 10), är den stabil kan vi snabbare säkra resultatet (ner mot 4 sekunder). 


Hur mycket data som förbrukas beror på hur snabb anslutning du har under mätningen. Har du en telefon som enbart stödjer tidiga 3G-nät eller befinner dig på en plats med dålig täckning så att din anslutningshastighet är ca 5 Mbit/s ned och 0,5 Mbit/s upp så blir din totala förbrukade datamängd: ((5/8) + (0,5/8))x10 = 6,87 MB för denna instabila uppkoppling. Om uppkopplingen är riktigt stabil däremot så blir förbrukade datamängd mindre, ((5/8) + (0,5/8))x4 = 2,75 MB


Befinner du dig däremot på ett ställe med snabbt 4G-nät, har en 4G-telefon och får en hastighet på ca 50 Mbit/s ned och 5 Mbit/s upp med en ostabil uppkoppling (10 sek/delmätning) så blir din totala förbrukade datamängd betydligt högre: ((50/8) + (5/8))x10 = 68,75 MB.


Sannolikt kommer de flesta av dina mätningar att likna den första och väldigt sällan den andra, men ju snabbare våra mobilnät blir desto fortare går det att göra saker på Internet. Men eftersom Bredbandskollens app använder en maximal tidsrymd på 10 sekunder så förbrukas mer data ju snabbare anslutning det är där du befinner dig.


För att ge lite perspektiv hur mycket data som förbrukas så motsvarar den första mätningen (5 MB) att du går till www.aftonbladet.se och enbart laddar förstasidan (dvs inte läser några artiklar). 

 

IPV6-Mätningar

Om operatören stöder IPV6 kommer appen villkorslöst utföra även en andra mätning, denna gång över IPV6. Detta betyder att datamängderna i ovan exempel måste multipliceras med två för att avspegla EN mätning hos operatörer som stöder IPV6.


Övrigt att iakta

Observera att ifall du använder kartan i appen så förbrukar även den data i appen. Mätningar när du är ansluten till ett trådlöst nät hemma eller på jobbet räknas inte av det trafiktak du har hos din mobiloperatör eftersom du då är ansluten till ett annat nätverk.


Din operatör har sannolikt begränsat hur mycket data du kan förbruka per månad. Skulle du någon månad överstiga detta trafiktak så är det vanligt att operatören sänker din hastighet men däremot brukar trafiktaket återställas månaden efter och du kan surfa som vanligt igen.


Sveriges mobiloperatörer har jobbat hårt de senaste åren för att göra våra mobilnät snabbare och bättre, däremot har villkoren för användarna inte förbättrats i samma takt. Trafiktak på 0,5 GB eller 2 GB är vanliga och innebär att det blir svårare och svårare för användaren att fritt använda sin telefon utan att slå i taket. Bredbandskollen-appen är ett exempel på en app där ett fåtal mätningar per dag på en snabb anslutning kan förbruka en stor del av det trafiktak som operatörerna ger sin användare.