Android

Under valet Historik så visas dina tio senaste mätningar. Med hjälp av knapparna längst upp i menyn så kan du välja att visa dina mätningar (historik), andras mätningar med din operatör (min operatör) eller alla operatörers mätningar i närheten av dig (alla operatörer). Listan visar endast 3G/Edge-mätningar inom 50 km från dig och listan är sorterad så att du ser den närmaste mätningen först.


Symbolen på varje rad visar vilken typ av mätning som är gjord. 3G/EDGE-mätningar visas som tre staplar och Wifi-mätningar visas som en solfjäder. För varje mätning visas (i ordning från vänster) hastighet för att hämta data, hastighet för att skicka data, svarstid samt noggranhet i meter för positionbestämning. Nogrannheten visas endast om plats-positionering är påslagenRad två visar adressen där mätningen utfördes (om positionering var påslagen vid mättillfället). Rad tre visar datum och tid för mätningen samt vilken operatör som mätningen gjordes med.


Genom att trycka på en listpost så visas mätningen på en karta.


iOS

I iphone och ipad listas dina tidigare mätningar redan på mätsidan. Listning av mätningar från andra användare och operatörer finns inte att tillgå. Däremot kan du använda kartfunktionen för att selektera mätdata på operatör, modell av telefon eller tidsperiod.