Bredbandskollenappen gör det möjligt att via ett program i din telefon mäta din bredbandshastighet. Bredbandskollen mäter med vilken hastighet telefonen kan skicka och ta emot data, alltså den hastighet som du kan utnyttja. Mätningen görs mot den geografiskt närmaste nationella knutpunkten som drivs av Netnod. Bredbandskollen mäter även vilken svarstid du har mot denna server.