Den tjänsten användaren köper borde garantera en viss kvalitet och kapacitet till en neutral punkt på Internet i Sverige. Det är upp till respektive operatör att ange vad tjänsten garanterar.