Dessa tröskelvärden ändras löpande. Kontakta oss på support@bredbanskollen.se ifall du undrar över något speciellt tröskelvärde.