Vi tror att andelen felaktigheter är lika för alla operatörer, hastigheter och län. Även om användaren anger fel värde, sker detta i lika stor utsträckning för alla operatörer och påverkar inte statistiken i så stor grad. Idag så fylls också en stor del av operatörerna abonnemangsuppgifter i automatiskt.