Det görs så många mätningar att det är rimligt att säga att det inte påverkar nämnvärt om en eller några användare upplever driftstörningar. Om driftstörningarna är omfattande, så att många användare påverkas, anser vi att det är viktigt att även dessa syns i statistiken.