Det är rimligt att anta att samtliga av nedanstående fel dyker upp i samma frekvens oberoende av vald hastighet, operatör eller län. Därför är det också rimligt att anta att jämförelser mellan dessa olika hastigheter, operatörer och län borde ge statistiskt korrekta resultat. T.ex. så är det intressant att jämföra hastighet mellan samma operatör i olika län, olika operatörer med samma hastighet (t.ex. 24 Mbit/s ADSL) eller helt enkelt hastighetsspridningen för olika tjänster (t.ex. ADSL, Fiber och Kabel-TV).