Samtliga mätningar som görs med Bredbandskollen visas. Det finns några faktorer som är viktiga att beakta. Vi gör ingen värdering av resultatet och vi tar inte hänsyn till externa faktorer såsom lokala problem hos användare, driftstörningar hos operatörer et cetera. Vi anser att det är bättre att redovisa statistiken och sedan låta andra bilda sig en uppfattning om resultatet.

Jämförelser mellan olika hastigheter, län och operatörer
Det är rimligt att anta att samtliga av nedanstående fel dyker upp i samma frekvens oberoende av vald hastighet, operatör eller län. Därför är det också rimligt att anta att jämförelser mellan dessa olika hastigheter, operatörer och län borde ge statistiskt korrekta resultat. T.ex. så är det intressant att jämföra hastighet mellan samma operatör i olika län, olika operatörer med samma hastighet (t.ex. 24 Mbit/s ADSL) eller helt enkelt hastighetsspridningen för olika tjänster (t.ex. ADSL, Fiber och Kabel-TV).

Län
Vi använder en databas som översätter en användarens IP-adress till ett län (Geoip). Den leverantör vi har valt är världsledande och uppger att 81 procent av alla uppslagningar hamnar inom 40 km från användarens verkliga position. Vi har valt att enbart redovisa län eftersom detta ger en bra avvägning mellan möjligheten att göra en säker positionering och möjligheten att göra intressanta geografiska analyser. Vid mätningar av mobila tjänster såsom t.ex. mobilt bredband så är noggrannheten betydligt lägre och därför lämnar vi inga garantier för att sådan information stämmer.

Operatör
Samma databas som översätter IP-adresser till ett län används för att slå upp användarens operatör. Denna databas har en mycket hög noggrannhet med ett undantag; så kallade wholesale-tjänster, där en operatör står för allt utom fakturering och kundtjänst. I dessa fall identifieras användaren som kund hos den leverantören som levererar tjänsten och inte den som faktiskt står för kundrelationen. Vi arbetar på att lösa detta i framtiden.

Vald hastighet
När vi redovisar vilken hastighet användaren har använder vi det värdet som användaren angav i samband med sin mätning. Valde användaren fel hastighet hamnar mätvärdet i fel hastighetskategori. Vi har dock vissa metoder för att sålla bort mätvärden som är orimliga men tror att de flesta användare som mäter har koll på vilken anslutning och hastighet de har. Dessutom är de flesta hastighetsvalen idag baserade på korrekta uppgifter från operatörerna, så felval är sällsynta.

Uppmätt hastighet jämfört med levererad hastighet
Vi redovisar resultat efter den hastighet som användaren har angett och mätt upp i Bredbandskollen. Det finns mycket som kan påverka mätningen, och i vissa fall är den levererade bandbredden utanför operatörernas kontroll. Att bredbandshastigheten uppmäts låg kan nämligen bero på att användaren exempelvis har kopplat in sin nätverkskabel till fel uttag.