Med Bredbandskollens statistik är det lätt att se vilket mätresultat andra användare i samma län och med samma tjänst och operatör får. Syftet är att ge konsumenter möjlighet att enkelt jämföra sitt resultat med andras mätningar. Bredbandskollens statistik visar en sammanställning av alla mätningar gjorda med Bredbandskollen hittills i ett enkelt och kraftfullt gränssnitt.