Statistiken visar en sammanställning av alla mätningar som görs med Bredbandskollens webbtjänst. Mätningarna är grupperade på leverantör, vald hastighet samt län. Ingen information om enskilda användares mätningar redovisas.