Mätningarna är gjorda av vanliga användare som med hjälp av sin smarta telefon och Bredbandskollen har mätt upp hastigheten för sitt mobila bredband. Enbart mätningar med smarta telefoner och över mobilt bredband visas.