Beroende på om telefonen hade GPS aktiverad eller om enbart GSM-positionering användes vid mättillfället varierar noggrannheten från några meter till flera kilometer. Vi visar dock alltid mittpunkten för denna approximering vilket borde vara den mest sannolika platsen för mätningen.


Idag är det också vanligt med positionering med hjälp av att slå upp det trådlösa nätverkets nätverks-ID. Detta kallas för Wifi-positionering och finns beskriver mer här (engelska).