Varje ruta på kartan visar snittvärdet för ungefär det område som rutan täcker på kartan. Under snittvärdet visas hur många mätvärden som detta snittvärde är baserat på. När man zoomar in visas färre värden, för att till slut visa enskilda mätningar.

Genom att trycka på rutan på den sista zoom-nivån kan man se information om datum och tid för mätningen, operatör, hastighet samt om mätningen gjordes inomhus, utomhus eller i en bil (i de fall användaren angav detta vid mättillfället).

Kartan visar idag över en miljon mätningar gjorda med smarta telefoner över mobilt bredband (3G/4G). Mätningar gjorde över wifi visas inte på kartan.