Vi lagrar följande information i databasen efter varje mätning:

1. Datum och tid för mätningen
2. En opersonlig identifikationkod som kopplar samman mätningen med en cookie
3. Datorns ip-adress
4. Information om var användarens operatör finns rent geografiskt
5. Mätresultat (skickad/mottagen bandbredd samt svarstid)
6. Mot vilken server mätningen gjordes
7. Användarens angivna maxhastighet
8. Användarens operatör
9. Användarens operativsystem och webbläsare

Syftet med IIS:s (Internetstiftelsen i Sverige) behandling av dessa uppgifter är att göra det möjligt för användaren att se sina tidigare mätningar och andras mätningar i närheten och för att ge underlag för felsökning och statistik.

Genom nyttjandet av Bredbandskollen godkänner du:
a)    att IIS lagrar denna information om din mätning,
b)    att IIS nyttjar informationen som underlag för statistik,
c)    att resultatet av mätningarna kan komma att publiceras anonymt på Internet,
d)    att IIS kan komma att skicka denna information till en eller flera parter inom EU/EES-området,

e)    att informationen som skickas till parter får nyttjas av parterna för geografisk positionering med utgång från mätningen och/eller andra interna tekniska utvärderingar och statistik. En part äger inte nyttja informationen för marknadsföringsändamål.