Ja, på Bredbandskollens webbplats används cookies (kakor) som lagras på besökarens dator när tjänsten används. Den cookie som lagras på besökarens dator innehåller endast en identifikationskod. Denna identifikationskod används sedan för att koppla samman den dator som används vid mätningen med informationen i Bredbandskollens databas. Vid varje mätning lagras vissa uppgifter i databasen. Då uppgifterna sparas i databasen är det möjligt för besökaren att se tidigare mätningar från samma dator och webbläsare. I övrigt används uppgifterna i databasen endast för statistikändamål samt för felsökning.

För den som inte vill acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att användaren automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Mätningen påverkas inte av huruvida man tillåter cookies eller ej. Däremot går det inte att se tidigare mätningar för den som inte tillåter cookies eller har rensat bort cookies. Mätningen lagras också alltid i databasen oavsett cookie-inställning.

Cookien är permanent och lagras även när webbläsaren stängs av och i upp till tio år ifall användaren inte väljer att manuellt ta bort den.