Värdering som efter mätningen ger dig ett svar på ifall mätningen är godkänd, bra eller dålig togs fram eftersom vi upplevde att det är svårt för en vanlig Internetanvändare att själv uppskatta hur den uppmätta hastigheten står sig i jämförelse med den som operatören ska leverera. 


Tröskelvärdena för värdering har tagits fram med hjälp av erfarna experter på IIS:s (Internetstiftelsen i Sverige) utvecklingsavdelning i samråd med svenska Internetoperatörer. 


De baseras på de tekniska förutsättningarna som gäller för den aktuella uppkopplingstypen samt vilka hastigheter som kan anses rimliga i förhållande till den utlovade hastigheten från operatören. För tjänster där hastigheten anges med ett intervall ska ett "godkänt" resultat ligga över den lägre gränsen, medan ett "bra" resultat generellt ligger på ungefär 80-85% av max och uppåt.