Bredbandskollen är en helsvensk applikation anpassad för svenska förhållanden. Mätningar kan göras från andra platser på Internet, men mäter då istället vilken hastighet användaren har till en av de nationella knutpunkterna i Sverige, vilken i många fall är lägre än den anslutningskapacitet användaren har.