Eftersom det är opraktiskt att placera ut mätservrar hos samtliga svenska Internetoperatörer mäter Bredbandskollen bandbredden till den punkt som vi anser att de flesta svenska operatörer har en god anslutning till; de nationella knutpunkterna som drivs av Netnod.

Varje server har kapacitet att hantera upp till minst 2 Gbit/s och vi har:


2 st servrar i Stockholm
2 st servrar i Sundsvall
2 st servrar i Malmö
2 st servrar i Göteborg
2 st servrar i Luleå (OBS! Endast 1 Gbit/s per server)


Totalt är kapaciteten idag alltså 20 Gbit/s eller ca 20000 Mbit/s. En nedlänkmätning tar ungefär 10 sekunder, vi har strax över 1 mätning per sekund under högtrafik (kvällstid). Mätningarna är spridda över alla våra 10 servrar med viss tyngdpunkt i storstäderna. Majoriteten av våra mätningar är över ADSL eller under 100 Mbit/s så det finns mycket liten risk att våra servrar är överbelastade. Skulle vi se någon tendens till detta så har vi förberett att på mycket kort tid öka kapaciteten till totalt 12 Gbit/s per server, men det tror vi inte kommer behövas på ett antal år till.


Vilken mätserver du får väljs genom en uppskattning vilken server som ligger närmast. Vi gör en uppskattning baserat på information som vi hämtar från Maxmind. Du kan själv testa vad du kan få ut för information enbart baserat på din ip-adress här:

http://www.maxmind.com/app/locate_demo_ip


Vilken mäterserver du använder spelar mindre roll eftersom hastigheten oftast är densamma till alla. Du kan dock välja att använda en annan mätserver än den bredbandskollen valt i avancerade läget om så önskas.