Bredbandskollen gör det möjligt att via ett enkelt webbgränssnitt mäta användarens bredbandshastighet. Därefter får användaren det uppmätta resultatet värderat mot den utlovade kapaciteten. Detta är en enkel och snabb metod att kontrollera om ens Internetanslutning håller måttet eller om något bör åtgärdas.