Med Bredbandskollen vill IIS (Internetstiftelsen i Sverige) skapa ett oberoende mätvärde som konsumenten kan hänvisa till om och när ärenden förvandlas till tvistefrågor. Men IIS är inte en instans för att avkunna dom i dessa frågor. I dessa frågor hänvisar vi primärt till operatören själv, Telekområdgivarna (Tidigare Konsumenternas tele- och Internetbyrå) samt Allmänna reklamationsnämnden.