Bakom Bredbandskollen står IIS (Internetstiftelsen i Sverige), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige.

Under utvecklingen av Bredbandskollen och tidigare TPtest har både Post- och telestyrelsen och Konsumentverket varit delaktiga, men sedan den 14 januari 2009 drivs Bredbandskollen helt självständigt av IIS.

Däremot har IIS fortsatt regelbundna kontakter med Post- och telestyrelsen och Konsumentverket för att utbyta kunskaper och information i olika frågor och informera konsumenter om Bredbandskollen. I samarbetet ingår även svenska bredbands- och telekomoperatörer liksom Telekområdgivarna (Tidigare Konsumenternas tele- och internetbyrå).