När man använder flera maskiner (dator, surfplatta, mobiltelefon, bredbands-tv) på samma anslutning är det inte förvånande när några av dem får sämre hastighet. Alla delar på samma uppkoppling och då blir resultatet inte lika bra som med enbart en dator. Prova att koppla ifrån de övriga enheterna från nätverket och gör om mätningen. 


Om det inte hjälper då kan en vanlig orsak för låga resultat med höghastighetsanslutningar vara antingen routern eller datorns brandvägg som inte klarar av att hantera snabb trafik.


Se till att datorn är ansluten direkt till bredbandsuttaget (med nätverkskabel) och stäng av ev. mjukvarubrandvägg och antivirus med trafikkontroll tillfälligt när du gör testet så att du ser vad du får "i jacket".


Blir resultatet bättre kan du fortsätta att undersöka om det är routern eller inställningarna i brandväggen som begränsar din hastighet.

Du kan även prova att göra testet i en annan webbläsare för att se så att det inte är där begränsningen ligger.


Fler tips på vad man kan göra för att förbättra sin hastighet finns i åtgärdsguiden http://www.bredbandskollen.se/atgardsguide.php, kika gärna där och se om något hjälper dig.


Kvarstår problemet under en längre tid även efter att ha vidtagit föreslagna åtgärder enligt ovan är nästa steg att göra en felanmälan till din leverantör, så får denna se över din utrustning och anslutning.